Usein kysyttyä

1. Mitä coaching on?

Coaching on valmentajan ja valmennettavan välinen yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen ja vahvuuksien löytyminen ja oman potentiaalin käyttäminen. Tähän pyritään valmennettavaa oivalluttamalla eli ennen kaikkea eteenpäin vievien kysymysten avulla.

2. Mitä ratkaisukeskeisyydellä tarkoitetaan?

Kysymyksessä on myönteinen ajattelu- ja työskentelytapa, jossa keskitytään olemassa oleviin voimavaroihin ja mahdollisuuksiin. Katse suunnataan ennen kaikkea tulevaan ja haetaan hyvää tasapainoa toiveiden ja realismin välillä unelmiakaan unohtamatta. Keskeistä on selkeiden tavoitteiden asettaminen. Niitä kohti kuljetaan sopivan pienin askelin ja edistyminen tehdään näkyväksi. Ratkaisukeskeinen filosofia tiivistyy siihen, ettei korjata sitä, mikä ei ole rikki, tehdään enemmän sitä, mikä toimii jo nyt, ja jos jokin ei toimi, tehdään jotakin toisella tavalla. Ratkaisukeskeisyys toimii hyvin niin yksilöiden kuin ryhmienkin kanssa työskennellessä 

3. Miten valmennus ja terapia eroavat toisistaan?

Valmennus ja terapia eroavat toisistaan muun muassa siinä, että valmennus edellyttää asiakkaalta voimavaroja, terapiassa niitä ei ihmisellä välttämättä ainakaan prosessin alussa ole. Valmennukseen osallistuminen ei edellytä diagnoosia tai vakavia ongelmia, vaan riittää, että haluat pohtia elämääsi ja haluat tehdä töitä itsellesi tärkeiden tavoitteiden eteen ja  kaipaat tähän prosessiin rinnalla kulkijaa ja sparraajaa.

Valmennus on luonteeltaan enemmän ennaltaehkäisevää ja terapia puolestaan korjaavaa hyvinvointityötä. On kuitenkin hyvä muistaa se, että jo asioista puhuminen auttaa usein paljonkin, joten valmennukseen osallistuminen voi olla terapeuttinen kokemus.

4. Kenelle valmennus sopii ja mitä hyötyä siitä on?

Valmennus sopii oikeastaan kenelle tahansa. Se lisää itsetuntemusta, auttaa tavoitteiden kirkastamisessa, edistää voimavarojen hyödyntämistä ja lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Valmennus voimaannuttaa ja saa ihmisen kukoistamaan.

Akuuteissa kriisitilanteissa kannattaa hakeutua terapiaan, mutta toipumisen edetessä valmennus voi sopia mainiosti myös terapian rinnalle. 

5. Millainen on hyvä valmentaja?

Hyvä valmentaja on asianmukaisesti koulutettu ja helposti lähestyttävä ja aito ihminen, joka antaa valmennettaville riittävästi aikaa ja tilaa heidän omien ajatustensa, näkemystensä ja tunteidensa käsittelyyn. Hyvä valmentaja on aidosti läsnä ja osaa kuunnella. Hän ei tuputa valmennettaville neuvoja. Hyvä valmentaja kohtaa jokaisen ihmisen kaikissa tilanteissa kunnioittavasti ja on aidosti kiinnostunut tämän hyvinvoinnista ja sen edistämisestä. Hyvän valmentajan tulee olla luotettava, jotta hänen seurassaan jokainen valmennettava voi kokea olevansa turvassa.