Usein kysyttyä

1. Mitä coaching on?

Coaching on valmentajan ja valmennettavan välinen yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen ja vahvuuksien löytyminen ja oman potentiaalin käyttäminen. Tähän pyritään valmennettavaa oivalluttamalla eli ennen kaikkea eteenpäin vievien kysymysten avulla.

2. Miten valmennus ja terapia eroavat toisistaan?

Valmennus ja terapia eroavat toisistaan muun muassa siinä, että valmennus edellyttää asiakkaalta voimavaroja, terapiassa niitä ei ihmisellä välttämättä ainakaan prosessin alussa ole. Valmennukseen osallistuminen ei edellytä diagnoosia tai vakavia ongelmia, vaan riittää, että haluat pohtia elämääsi ja haluat tehdä töitä itsellesi tärkeiden tavoitteiden eteen ja  kaipaat tähän prosessiin rinnalla kulkijaa ja sparraajaa.

Valmennus on luonteeltaan enemmän ennaltaehkäisevää ja terapia puolestaan korjaavaa hyvinvointityötä. On kuitenkin hyvä muistaa se, että jo asioista puhuminen auttaa usein paljonkin, joten valmennukseen osallistuminen voi olla terapeuttinen kokemus.

3. Kenelle valmennus sopii ja mitä hyötyä siitä on?

Valmennus sopii oikeastaan kenelle tahansa. Se lisää itsetuntemusta, auttaa tavoitteiden kirkastamisessa, edistää voimavarojen hyödyntämistä ja lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Valmennus voimaannuttaa ja saa ihmisen kukoistamaan.

Akuuteissa kriisitilanteissa kannattaa hakeutua terapiaan, mutta toipumisen edetessä valmennus voi sopia mainiosti myös terapian rinnalle.